Effectieve direct mail is post, waarvan je weet dat de ontvanger deze opent, leest en respons op geeft. Bijvoorbeeld een uitnodiging voor een congres, waarbij 80% de uitnodiging leest en 75% zich aanmeldt.

Direct mail kan ook onderdeel uitmaken van een campagne. Direct mail is dan een onmisbare aanvulling van media-inzet op radio, televisie, een actiesite en bannering. Zo bleek ook uit een campagne van de FNV.

FNV Marketing

Waar FNV vooraf dacht dat radio/TV zeer effectief zou zijn, viel het directe resultaat toch enigszins tegen. Direct Mail bleek daarentegen een zeer geschikt middel om bezoekers naar de website te trekken. 20.000 Direct Mails zorgden voor evenveel sitebezoekers als 160 radio- of tv-uitingen.

De stap naar een actiepagina op internet werd kennelijk sneller gemaakt met een tastbaar geheugensteuntje (zoals een fysieke Direct Mail) dan via een wat vluchtiger medium als radio en televisie.

Direct mailing is dus niet alleen effectief, het is ook nog eens goedkoper dan een radio of tv-spotje. Een radiospotje kost al snel 45.000 euro, een tv-spotje minimaal 60.000 euro. En dat terwijl iedereen wegzapt! Directmailing komt bij mensen op de mat en ziet er opvallend uit, daardoor zullen mensen sneller het pakketje openmaken en bestuderen.

Onderzoek Direct Mailing

De Universiteit van Twente schreef in 2007 een master essay over het onderwerp Direct Mailing met als belangrijkste conclusie:

Een direct mailing is een marketingcommunicatie-instrument waarbij de klant op een persoonlijke manier benaderd wordt. Een direct mailing is een persoonlijk geadresseerd poststuk welke een reclameboodschap bevat, waarbij het lijkt of de klant bekend is bij de afzender.

Het is belangrijk dat direct mailings zo effectief mogelijk wordt ingezet. Hoe een mailing is vormgegeven en hoeveel mailings verstuurd worden, bepalen of een mailing succesvol is.

Voorbeelden Direct Mailing:

Direct mail flessenpost voor de aankondiging van de doop van een schip.

Direct mail als bliqje als uitnodiging voor een beurs.